مهمترین روشهای بيان تاريخ در انگليسی

مهمترین روشهای بيان تاريخ در انگليسی
.
فرض کنیم می‌خوایم بنویسیم دوم آوریل(ایپرِل)
به سه مدل می‌توانیم این تاریخ را بنویسیم :
April the second
The second of April
April two  
.
حالا فرض کنیم که می‌خواهیم بنویسیم
“در روز 2 آوریل سال 2009 “
باید به این مدل بنویسیم: اول کلمه on رو می‌نویسیم،
سپس روز به صورت ترتیبی ،
سپس Of و سپس ماه و در نهایت سال…به اینصورت :
On the 2nd of April 2009
.
اگه بخواهید در تاریخ نوشتن روز را ننویسید،
و مثلا” ماه و سال را بنویسید،
باید اول بنویسید in ، بعد ماه مورد نظر و بعد سال را بنویسید…
مثلا”: “در آوریل سال 2009”
In April 2009
.
حالا اگه خواستید فقط روز و ماه رو بنویسید
مثلا”: در دوم آوریل
باید اول کلمه on و سپس از یکی از آن سه مدل
که اول بیان شد، را استفاده کنید :
On the 2nd of April
On April the 2nd
On April 2
.
مثالهای بیشتر:
“در 11 سپتامبر 2003”
On the 11th of September of 2003
“در سوم سپتامبر”
On September 3rd
On September the third
On the third of September
.
In June 1985
در ژوئن سال 1985

مکالمه های مهم و کاربردی  برای خرید لباس در انگلیسی
.
What size do you wear? I wear a 16.
شما چه سایزی می‌پوشید؟(سایز شما چند است؟) سایز من 16 است.
.
Does this shirt come in blue?
آیا این پیراهن رنگ آبی هم داره؟ (در رنگ آبی هم برایتان آمده است؟)
.
Does this T-shirt fit me? No, it doesn’t fit you well.
آیا این تی شرت اندازه من میشه؟ نه، به خوبی اندازه ات نیست.
.
It fits you but it does not look good on you.
اندازه ات است اما به تو نمی آید.
.
Can I try on this coat? Sure, the changing room is there
می تونم این کت رو پرو کنم؟ بله اتاق پرو اونجاست.
.
Do you have these shirts in large size?
آیا سایز بزرگ/لارج این پیراهن را دارید؟
.
Normally we do, but I’m afraid we are out of stock at the moment.
معمولا داریم. اما متأسفانه الان تمام کرده ایم.
.
If it doesn’t fit me, can I get my money back? No but we can exchange it for you
اگر اندازه ام نبود، می تونم پولم رو پس بگیرم؟ نه ولی می تونیم براتون تعویضش کنیم.(امان از دست فروشنده هااا)
.
Why don’t you take this dress?
پیشنهاد: چرا این لباس (پیراهن زنانه) رو بر نمی دارید؟
.
It’s large/ tight at the waist.
کمرش گشاد / تنگ است.
.
I don’t like the style.
از مدلش خوشم نمی آید.
.
This color is out of fashion.
این رنگ از مد افتاده است.
.
The quality of this shirt is good, but the problem is that it’s polka dotted/ checked/ flowered/ plain.
جنس این لباس خوب است، اما مشکل ایجاست که خال خالی/ چهارخانه/ گل گلی/ ساده است.
.
I don’t think striped shirts become me.
فکر نمی کنم پیراهن راه راه به من بیاد.
.
The sleeves are a little too long. They can be shortened.
آستین هایش کمی بلند است. می توان کوتاه ترش کرد.
.
Can you lengthen these pants?
می تونید قد این شلوار را بلند کنید؟
.
Would you like to have a look at the skirts?
میل دارید یه نگاهی به دامن ها بیاندازید؟
.
This blouse is very stylish/ attractive/ nice.
این بلوز خیلی شیک است.
.
I need a light jacket for spring and fall.
یک کاپشن سبک برای بهار و پاییز لازم دارم.
.
I bought this sweater/ pullover at half price.
این ژاکت را به نصف قیمت خریدم

جمله هاو عبارت ها و اصطلاحات کاربردی با What همراه با معنی و ترجمه فارسی

جمله هاو عبارت ها و اصطلاحات کاربردی با What همراه با معنی و ترجمه فارسی

What’s up?
چه خبر؟
.
What’s that?
آن چیست؟
.
What’s this?
این چیه؟
.
What is that?
این چیست؟
.
What happened?
چی شد؟
.
What a big dog!
چه سگ بزرگی است!
.
What did he say?
چی گفت؟
.
What time is it?
ساعت چند است؟
.
Do what you like.
آنچه دوست دارید انجام دهید
.
What did she say?
چی گفت؟
.
What did you buy?
چه چیزی خریدی؟
.
What did you say?
چی گفتی؟
.
What do you have?
چه داری؟
.
What do you need?
چه چیزی نیاز دارید؟
.
What do you want?
چه چیزی می خواهید؟
.
What is going on?
چه خبره؟
.
What woke you up?
چه چیزی شما را بیدار کرد؟
.
What’s your name?
اسمت چیه؟
.
I know what to do.
من می دونم باید چیکار کنم.
.
What does it mean?
چه مفهومی داره؟
.
What does Tony do?
تونی چه کاری انجام می دهد؟
.
What is the story?
داستان چیست؟
.
What’s eating her?
چه چیزی او را می خورد؟
.
What’s eating you?
چه چیزی شما را می خورد؟
.
What’s that sound?
صدای چیست؟
.
What’s the matter?
موضوع چیه؟
.
Tell me what to do.
به من بگو چیکار کنم
.
What are you doing?
چه کار می کنی؟
.
What did Jean make?
ژان چه کرد؟
.
What does she have?
چه چیزی دارد؟
.
What is Ken eating?
کن خوردن چیست؟
.
What is over there?
چه چیزی آنجاست؟
.
This is what I need.
این همان چیزی است که من نیاز دارم
.
This is what I want.
این چیزیه که می خوام.
.
What am I to do now?
الان چیکار کنم؟
.
What are they after?
پس از آنها چه هستند؟
.
What are they doing?
آنها چه کار می کنند؟
.
What do you suggest?
پیشنهاد شما چیست؟
.
What does this mean?
این یعنی چی؟
.
What I mean is this.
منظور من این است
.
What is in the desk?
میز چیست؟
.
What is on the desk?
روی میز چیست؟
.
What is popular now?
اکنون محبوبیت چیست؟
.
What is the problem?
مشکل چیه؟
.
What should I bring?
چه چیزی را باید بیاورم؟
.
What time is dinner?
ساعت شام چقدر است؟
.
What was that noise?
صدای چی بود؟
.
What’s the bus fare?
کرایه اتوبوس چیه؟
.
I know what you mean.
من میدونم منظورت چیه.
.
This is what he said.
این همان چیزی است که وی گفت.
.
What are you cooking?
چی می پزی؟
.
What are you reading?
چی میخونی؟
.
What did you do then?
بعدش چیکار کردی؟
.
What happened, Sally?
چه اتفاقی افتاد ، سالی؟
.
What is your address?
آدرس شما چیست؟
.
What should I do now?
من باید الان چه کار کنم؟
.
What’s going on here?
اینجا چه خبره؟
.
What’s Ken doing now?
کن الان چیکار میکنه؟
.
What’s that building?
آن ساختمان چیست؟
.
Guess what he told me.
حدس بزن چه چیزی به من گفت.
.
Tell me what happened.
به من بگو چه اتفاقی افتاد.
.
Tell me what you want.
به من بگو چی میخواهی.
.
That’s what I thought.
این چیزی بود که فکر کردم
.
What are the symptoms?
علائم چیست؟
.
What is on Channel 10?
در کانال 10 چیست؟
.
What made her do that?
چه چیزی باعث شده او این کار را انجام دهد؟
.
What makes you so sad?
چه چیزی شما را بسیار ناراحت می کند؟
.
What time do you have?
چه ساعتی دارید؟
.
What’d the doctor say?
دکتر چه می گوید؟
.
I wonder what happened.
نمی دانم چه اتفاقی افتاده است.
.
What are you two doing?
شما دو نفر چه میکنید؟
.
What do you plan to do?
قصد دارید چه کاری انجام دهید؟
.
What do you want to be?
چیکاره میخوای بشی؟
.
What do you want to do?
شما می خواهید چه کاری انجام دهید؟
.
What he likes is jelly.
آنچه او دوست دارد ژله است.
.
What’s your speciality?
تخصص شما چیست؟
.
Ask her what she bought.
از او بپرسید که چه چیزی خریداری کرده است.
.
I don’t know what it is.
نمی دانم این چیست.
.
I remember what he said.
من به یاد آنچه او گفت.
.
Sam, what are you doing?
سام ، چیکار میکنی؟
.
That’s not what I heard.
این چیزی نیست که من شنیدم.
.
What a beautiful flower!
چه گل زیبایی!
.
What a beautiful garden!
چه باغ زیبا!
.
What a beautiful sunset.
چه غروب زیبا.
.
What are you looking at?
به چی نگاه میکنی؟
.
What are you staring at?
به چی خیره شدی؟
.
What do you do in Japan?
در ژاپن چه می کنید؟
.
What made you come here?
چه چیزی باعث شد به اینجا بیایی؟
.
Do you know what he said?
آیا می دانید چه گفته است؟
.
Do you mean what you say?
منظورت اینه که میگی؟
.
What an interesting book!
چه کتاب جالبی!
.
What are you going to do?
چی کار می خوای بکنی؟
.
What did you have to eat?
شما باید غذا بخورید؟
.
What do you do on Sunday?
روز یکشنبه چه می کنید؟
.
What do you intend to do?
قصد دارید چه کاری انجام دهید؟
.
What do you think he did?
فکر می کنید او چه کرد؟
.
What does this word mean?
این کلمه به چه معناست؟
.
What does your father do?
پدرت چه می کند؟
.
What happened last night?
دیشب چه اتفاقی افتاد؟
.
What he said is not true.
آنچه او گفت درست نیست.
.
What time do you go home?
چه زمانی به خانه می روید؟
.
What will you use it for?
از چه چیزی استفاده خواهید کرد؟
.
What’s your home address?
آدرس خونتون چیه؟
.
Do you know what she said?
آیا می دانید چه گفته است؟
.
I didn’t know what to say.
نمی دانستم چه بگویم.
.
I don’t care what he does.
من اهمیتی نمی دهم که او چه می کند.
.
I don’t get what you mean.
منظور شما را نمی گیرم.
.
I don’t like what he said.
من آنچه را که او گفت ، دوست ندارم.
.
I wonder what he will say.
نمی دانم او چه خواهد گفت.
.
This isn’t what I ordered.
این چیزی نیست که من سفارش دادم.
.
What are you going to see?
چه چیزی را می بینی؟
.
What are you trying to do?
میخوای چیکار کنی؟
.
What did you open it with?
با چه چیزی باز کردید؟
.
What did you say to Paula?
به پائولا چه گفتید؟
.
What do you do on Sundays?
یکشنبه ها چه می کنید؟
.
What do you feed your dog?
سگ خود را چه چیزی تغذیه می کنید؟
.
What do you want me to do?
میخواهی من چه کاری برات انجام بدم؟
.
What do you want to drink?
چی می خوای بنوشی؟
.
What he said was not true.
آنچه او گفت درست نبود.
.
What number bus do I take?
چه شماره اتوبوس می برم؟
.
What should I feed my dog?
چه چیزی باید سگم را تغذیه کنم؟
.
What was it I left behind?
چی شد که پشت سر گذاشتم؟
.
What’re you talking about?
در مورد چی حرف میزنی؟
.
What’s that tall building?
آن ساختمان بلند چیست؟
.
Did he tell you what to do?
آیا به شما گفته چه باید بکنید؟
.
I don’t care what she eats.
من اهمیتی نمی دهم که او چه می خورد.
.
I don’t know what you mean.
نمی دانم منظورت چیست.
.
She didn’t know what to do.
او نمی دانست چه باید بکند.
.
Tom has no idea what to do.
تام هیچ ایده ای برای انجام دادن ندارد.
.
We don’t care what he does.
ما اهمیتی نمی دهیم که او چه می کند.
.
What about a glass of beer?
در مورد یک لیوان آبجو چطور؟
.
What are you lining up for?
برای چه چیزی صف آرایی می کنید؟
.
What are you talking about?
چی میگی تو؟
.
What do you like about her?
چه چیزی راجع به او دوست دارید؟
.
What do you think of Japan?
نظر شما در مورد ژاپن چیست؟
.
What he said made us angry.
آنچه او گفت ما را عصبانی کرد.
.
What time do you go to bed?
چه موقع به رختخواب می آیی؟
.
What time is dinner served?
چه وقت شام سرو می شود؟
.
What will you do on Friday?
جمعه چه خواهید کرد؟
.
What’s your favorite sport?
ورزش مورد علاقه شما چیست؟
.
Do you believe what he said?
آیا شما به آنچه گفته است اعتقاد دارید؟
.
Don’t believe what she says.
به آنچه می گوید باور نکنید.
.
He did not know what to say.
او نمی دانست چه بگوید.
.
I didn’t catch what he said.
من آنچه را که او گفت ، جلب نکردم.
.
What are your weekend plans?
برنامه ات واسه آخر هفته چیه؟
.
What did you do last Sunday?
یکشنبه گذشته چه کردید؟
.
What is the matter with you?
مشکلت چیه؟
.
What sort of work do you do?
چه نوع کاری شما انجام میدهید؟
.
What time does school begin?
مدرسه از چه زمانی شروع می شود؟
.
What’s your daughter’s name?
اسم دخترت چیه؟
.
What’s your native language?
زبان مادری شما چیست؟
.
Do you know what he has done?
آیا می دانید او چه کرده است؟
.
I don’t know what to do next.
نمی دانم بعد چه کنم.
.
I have no idea what you mean.
نمیدونم چی میگی.
.
This is what we want to know.
این چیزی است که ما می خواهیم بدانیم.
.
What are you into these days?
این روزها چی هستی؟
.
What did she buy at the shop?
چه چیزی او را در مغازه خرید؟
.
What did you do this morning?
امروز صبح چکار کردی؟
.
What did you do with my book?
با کتاب من چه کردی؟
.
What do they call their baby?
آنها کودک خود را چه می نامند؟
.
What do you call this flower?
این گل را چه می نامید؟
.
What do you have in your bag?
چه چیزی در کیف خود دارید؟
.
What flower do you like best?
بهترین گل کدام گل را دوست داری؟
.
What grade is your sister in?
خواهر شما در چه درجه ای است؟
.
What line of work are you in?
در کدام خط کار هستید؟
.
What time do you have supper?
چه موقع شام دارید؟
.
What time does the club open?
چه زمانی باشگاه باز می شود؟
.
What was served at the party?
چه چیزی در مهمانی سرو می شد؟
.
What’s his most recent novel?
جدیدترین رمان او چیست؟
.
What’s your favorite pastime?
سرگرمی مورد علاقه شما چیست؟
.
Are you gonna help me or what?
آیا شما به من کمک خواهید کرد یا چه؟
.
Be careful about what you eat.
مراقب غذاهایی باشید که می خورید
.
I couldn’t catch what he said.
من نتوانستم آنچه را که او گفت ، بگیرم
.
I just don’t know what to say.
من فقط نمی دانم چه بگویم
.
I wonder what happened to her.
نمی دانم چه اتفاقی برای او افتاده است
.
Is that what you have in mind?
آیا این چیزی است که شما در ذهن دارید؟
.
It is clear what must be done.
مشخص است که چه کاری باید انجام شود
.
Let me know what you’re up to.
بگذارید بدانم شما به چه چیزی علاقه دارید
.
That’s exactly what I thought.
این دقیقاً همان چیزی است که من فکر کردم
.
What did you do with my pants?
با شلوار من چه کار کردی؟
.
What did you do with that car?
با آن ماشین چه کار کردید؟
.
What do you learn English for?
برای چه انگلیسی یاد می گیرید؟
.
What is the price of this cap?
قیمت این کلاه چقدر است؟
.
What kind of meal did you eat?
چه نوع غذایی را خوردید؟
.
What kind of sports do you do?
شما چه نوع ورزشی انجام می دهید؟
.
What kind of wine do you have?
شما چه نوع شراب دارید؟
.
What kind of work will you do?
چه نوع کاری را انجام خواهید داد؟
.
What subject do you like best?
چه موضوعی را بیشتر دوست دارید؟
.
What was it that you gave him?
چه شد که به او بخشیدی؟
.
What’s the best way to travel?
بهترین راه برای مسافرت چیست؟
.
Where can we get what we want?
از کجا می توانیم آنچه را که می خواهیم دریافت کنیم؟
.
Can’t you guess what I’m doing?
نمی توانید حدس بزنید که من چه کاری انجام می دهم؟
.
I can’t make out what she said.
من نمی توانم آنچه را که او گفت
.
I have no idea what to do next.
من هیچ ایده ای برای انجام کار بعدی ندارم
.
I think you’ve got what I need.
من فکر می کنم شما آنچه را که لازم دارم بدست آورده اید
.
It was not clear what she said.
معلوم نبود چه گفته است
.
Listen carefully to what I say.
با دقت به آنچه می گویم گوش دهید

دانلود ترجمه فارسی کتاب professional english in use finance

در این قسمت از سایت قصد داریم فایل های ترجمه فارسی کتاب پروفشنال انگلیش این یوز فاینانس را برای شما قرار بدهیم . این کتاب یکی از کتاب های موجود برای درس زبان تخصصی در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود ترجمه فارسی کتاب professional english in use finance در ادامه مطلب با ما همراه باشید .

چطور خوب و روان انگلیسی صحبت کنیم

  1. قبول کنید که انگلیسی زبان عجیبی است

گاه می توانید الگوهای منظم و منطقی در زبان انگلیسی پیدا کنیم ، اما بسیار پیش می آید که میگیم : ” این از کجا اومد ؟ ” مثلا چرا کلمه “read” بسته به اینکه در مورد زبان حال صحبت کنید یا گذشته به دو شکل متفاوت تلفظ می شود ؛ یکی (رید) و یکی (رِد) ؟ یا چرا کلمه “mice” جمع کلمه “mouse” است اما “horses” جمع کلمه “horse” است؟

در زبان انگلیسی استثناهایی وجود دارد. اگر سعی کنید برای هر چیزی دلیلی پیدا کنید خیلی راحت در روان صحبت کردن انگلیسی متوقف می شوید. گاه انگلیسی عجیب و غیر قابل توضیح است پس به جای اینکار بهتر است فقط استثناهای عجیب را حفظ کنید و پیش بروید.

  1. عمقی مطالعه کنید

معمولا مطالعه انگلیسی به مدت ۱ ساعت در هفته برای پیشرفت واقعی کافی نیست. بهترین راه برای پیشرفت سریع در زبان انگلیسی این است که روزانه حداقل ۱۰ دقیقه وقت برای تمرین بگذارید. هربار که مطالعه می کنید بیشتر در آن غرق شوید و خود را برای شنیدن، خواندن، و گفتن چیزهایی که فکر می کنید برای شما بیش از حد مشکل باشد، به زبان انگلیسی، به چالش بکشید. اگر می خواهید روان انگلیسی صحبت کنید باید آن را بخش ضروری زندگی روزانتان قرار دهید.

در اکسین چنل با روزی ۱۰ دقیقه زمان هر چهار مهارت زبانی ( از جمله مکالمه ) شما مورد توجه و تقویت قرار میگیرد .

 ۳- هنگام مطالعه در نقش زبان آموز نباشید

نگرش درست می تواند بین شکست و موفقیت تفاوت ایجاد کند. دیگر خود را به عنوان کسی که زبان انگلیسی یاد می گیرد نبینید و خود را کسی ببنید که انگلیسی صحبت می کند یا ” می خواهد انگلیسی را خوب صحبت کند “. این تغییر کوچکی است اما باعث می شود اعتماد به نفس بیشتری احساس کنید و به شما کمک می کند تا مطالب و قواعدی را که می دانید به طور موثرتری استفاده کنید.

همچنین این به این معنی است که باید انگلیسی فکر کنید. اگر می خواهید کلمه “apple” را به زبان انگلیسی بگویید مثلا همین الان اول در مورد این کلمه به زبان مادری خودتان فکر می کنید و بعد سعی می کنید به کلمه درست در زبان انگلیسی فکر کنید. به جای اینکار تصویر یک سیب را تصور کنید و بعد فقط به کلمه انگلیسی “apple” فکر کنید. روانی واقعی وقتی اتفاق می افتد که دیگر در ذهنتان محاوره ها را ترجمه نکنید.

  1. به خاطر داشته باشید که جواب در سوال وجود دارد

وقتی کسی سوالی به انگلیسی از شما می پرسد به دقت گوش دهید تا به خوبی پاسخ دهید. سوالات انگلیسی مثل آینه هستند.

آیا او … انجام می دهد؟             بله انجام می دهد.

او می تواند…؟                          بله می تواند

این … است؟                            بله هست.

Does he…..?                       Yes, he does.
Can she….?                        Yes, she can.
Is it….?                                Yes, it is.

اگر کسی از شما سوالی می پرسد و شما مطمئن نیستید که چطور پاسخ دهید در مورد کلمات استفاده شده در سوال فکر کنید. او بیشتر کلماتی را که برای پاسخ نیاز دارد قبلا گفته است. به جای اینکه فقط دستور زبان انگلیسی حفظ کنید به دنبال الگوهایی مثل این بگردید. راه های ساده زیادی برای “تقلب” و یادآوری ساده تر کلمات درست وجود دارد. مکالمه روان نیاز به کمی زرنگی هم دارد.

  1. با گوش دادن بیشتر یاد بگیرید

وقتی بیشتر دانشجویان به یک انگلیسی زبان گوش می دهند  بر درک تمام کلمات تاکید دارند. این قطعا مهم است اما اما می توانید خیلی بیشتر از گوش دادن یادبگیرید. تنها برای درک معنی کلمات گوش ندهید بلکه به روشی که فرد کلمات را می گوید هم توجه کنید. توجه کنید کدام کلمات را در جمله به هم وصل می کند یا کی به جای “you” از “ya” استفاده می کنند. سعی کنید این جزئیات را دفعه بعدی که صجبت می کنید استفاده کنید تا انگلیسی شما طبیعی تر به نظر برسد.

گفتنش ساده است، درسته؟ وقتی به انگلیسی زبانان گوش می دهید درک تمام کلمات انگلیسی است که گفته می شود. ممکن است کلمات زیادی را که شما نمی دانید استفاده کنند، سریع صحبت کنند یا لهجه غلیظی داشته باشند.

برای تقویت این مهارت میتوانید از فیلم های زبان اصلی بدون زیرنویس و همچنین کتاب های صوتی استفاده نمایید.

  1. اگر از مهارت خود استفاده نکنید به هدر می رود

در انگلیسی اصطلاحی هست که می گوید ” اگر از آن استفاده نکنی به هدر می رود” و معنی آن این است که اگر یک توانایی را تمرین نکنی ممکن است از یادتان برود. این ایده به شما کمک می کند تا کلمات انگلیسی را به خاطر داشته باشید. بهترین راه برای به خاطر سپردن یک کلمه جدید این است که آن را فورا استفاده کنید تا در حافظه تان بماند. وقتی کلمه جدیدی را یاد می گیرید سعی کنید هفته بعد آن را در جملاتی چندین بار تکرار کنید تا هرگز فراموش نکنید.

  1. عبارتها را یاد بگیرید و مطالعه کنید

روان صحبت کردن انگلیسی یعنی بتوانید افکار، احساسات و ایده هایتان را ابراز کنید. هدف شما این است که با جملات کامل صحبت کنید پس چرا انگلیسی را در جملات کامل یاد نگیرید؟ متوجه می شوید که انگلیسی در زندگی روزانه شما مفیدتر خواهد بود به شرط اینکه عبارات کامل را مطالعه کنید به جای اینکه فقط کلمه و فعل بخوانید. با تفکر در مورد عباراتی شروع کنید که معمولا در زبان مادری تان استفاده می کنید  و بعد یادبگیرید که چطور انها را به انگلیسی بگویید.

  1. بیش از حد دستور زبان مطالعه نکنید

کلید یادگیری زبان انگلیسی پیدا کردن تعادل بین مطالعه و تمرین است. روان صحبت کردن انگلیسی  با دانستن خوب دستور زبان انگلیسی برابر نیست – حتی انگلیسی زبان ها اشتباهات گرامری دارند. روان صحبت کردن یعنی توانایی برقراری ارتباط. برای همین گاه مهم است که کتابهای دستور زبان را کنار گذاشت تا بتوان آن مهارت های نوشتن، خواندن، گوش دادن و صحبت کردن را در جهان واقعی تمرین کنید.

  1. از اشتباه کردن نترسید

گاه قراردادن تمام آن قوانین و کلمات با هم در یک جمله ساده مشکل است. اجازه ندهید ترس از گفتن یک جمله اشتباه شما را از صحبت کردن باز دارد. حتی اگر فکر می کنید که دارید اشتباه می کنید به صحبت کردن ادامه دهید. بیشتر وقت ها افراد متوجه می شوند که می خواهید چه بگویید حتی اگر اشتباه کنید. بعلاوه هرچه بیشتر صحبت کنید ساده تر می شود و کلمات سریع تر به ذهنتان می رسد.

  1. از همه یادبگیرید

مجبور نیستید فقط از کتابها و کلاس های زبان  انگلیسی را بیاموزید ؛ هر کسی که انگلیسی صحبت می کند می تواند به شما کمک کند تمرین کنید. تصور کنید اگر کسی در زبان خودتان از شما تللفط کلمه ای را بپرسد چه احساسی پیدا می کنید؟عصبانی می شوید؟ نه احتمالا از اینکه کمک کنید خوشحال می شوید  بیشتر انگلیسی زبان ها هم خوشحال می شوند. اگر انگلیسی زبانی را می شناسید چه دوست باشد و چه همکار از این فرصت برای تمرین و یادگیری از دیگران استفاده کنید.